Посетете специализиран автосервиз за проверка и реглаж на светлинните на автомобила си!

Посетете специализиран автосервиз за проверка и реглаж на светлинните на автомобила си! За съжаление се наблюдава увеличаване броят на злополуките, поради неизправни и нерегулирани фарове и липсваща или неефективна светлоотразителна сигнализация, в съчетание с неправилно движение на пешеходци по тъмно; недостатъчно улично осветление и хоризонтална маркировка.

 

Участниците в движението не познават достатъчно или подценяват рисковете от намалената видимост, а за неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация се отнемат пет контролни точки, а санкцията е от 20 лв. до 150 лв.От август месец 2012г. е вече задължително шофирането с включени светлини и през деня целогодишно. За повече информация се обърнете към специализирани сервизи.

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник