Посетете специализиран автосервиз за проверка на спирачната течност и антифриза!

Посетете специализиран автосервиз за проверка на спирачната течност и антифриза! Защо трябва периодично да проверяваме състоянието на спирачната течност и антифриза на автомобила си?


Спирачната течност е  специална хидравлична течност, която намира приложение в спирачните системи. Масовите спирачни течности са на синтетична основа с инхибитори на корозия. По време на работа в спирачната система се получава голямо количество топлина – загряване, поради което е необходимо спирачната течност да има висока точка на кипене, за да може да функционира ефективно (суха и мокра точка на кипене). Течността не трябва да замръзва при отрицателни температури на околната среда.  Тези изисквания елиминират възможността за използване на спирачни течности на водна основа. Доливането не може да компенсира необратимите промени настъпили в следствие на стареенето на течността. Понижава се точката на кипене. Химичния състав се променя. Корозионните инхибитори отслабват своето действие.


В специализираните сервизи има възможност да се диагностицира с тестери. Ако няма данни кога и дали е сменяна тази течност, последното трябва да се извърши незабавно или да се провери системата. Препоръчителния срок за смяна е две (2) години!

 

Срокът за смяна на антифриза, зависи от препоръката на производителя на охладителната система (респективно производителя на двигателя). Сигурен показател за изчерпването на антикорозионните добавки е смяната на цвета на антифриза. Това е сигнал за начало на корозия в охладителната система, налагаща смяната. Недопустимо е доливане само на антифризен концентрат. Неподходящото съотношение на вода и етилен гликол може да доведе до влошаване на топлоотвеждането и прегряване на системата. Ето защо количеството на етилен гликол и вода трябва да е добре балансирано. По-високото количество на антифризен концентрат понижава течливостта на охлаждащата течност и намалява нейната способност да отвежда топлина.

Високото количество вода не осигурява достатъчна защита на течността от замръзване, а ако процентът вода е над 70, тогава и защитата от корозия е недостатъчна. Когато съдържанието на вода е над допустимото, при ниски температури течността замръзва и може да доведе до спукване на радиатора и дори на блока на двигателя.

За нашия географски район е подходящо съотношение 1:1. При него се постига температура на начало на кристализация минус 37 градуса.

Не е желателно смесването на антифризи, съдържащи фосфати, нитрити и силикати (обикновени) с такива, произведени с органични инхибитори на корозия (LongLife). В краен случай това може да се направи, но трябва да се знае, че качествата и предимствата на LongLife антифриза се губят и на практика се обезсмисля неговото използване. За повече информация се обърнете към специализирани сервизи.

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник