Винаги преди да потеглите на дълъг път проверявайте състоянието на резервната гума!

Винаги преди да потеглите на дълъг път проверявайте състоянието на резервната гума! Преди да потеглите на дълъг път не забравяйте да проверите резервната гума и се уверете, че тя е в добро състояние и има необходимото налягане.

 

При необходимост допомпайте (3-4 атмосфери повече от обикновеното налягане на гумите) или до препоръчаното от производителя.

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник

Съветите на доктор Друмник